Kluczowe czynniki sukcesu rozwoju kompetencji w organizacji

Kluczowe czynniki sukcesu rozwoju kompetencji w organizacji

Żyjemy w czasach, w których ilość bodźców atakujących nas przez cały dzień wymaga szybkiego reagowania. Pogoń za nowinkami – ideami, rozwiązaniami, produktami – właściwie nie pozwala na dogłębne poznanie tego, co już mamy do dyspozycji. Poznanie i wykorzystanie w pełni w życiu i biznesie.  Kłopot w tym, że ludzie nie adaptują się do zmian równie szybko, jak świat nam je serwuje. Widzimy to szczególnie w obszarze rozwoju kompetencji indywidualnych i zespołów.

Z jednej strony słyszymy od zamawiających szkolenia „Zróbcie coś nowego, jakieś nowoczesne narzędzia pokażcie”. Z drugiej strony wiemy, że uczestnicy potrzebują:

  • uczestniczyć w procesie, w którym mogą krok po kroku budować swoje kompetencje,
  • mieć pole do samodzielnej pracy i refleksji między sesjami szkoleniowymi,
  • współpracować indywidualnie z mentorem/trenerem, bo każdy bywa na innym etapie i ma inne potrzeby.

To absolutne „must have” zasad, które wspierają uzyskiwanie długotrwałych efektów z inwestycji w szkolenia dla pracowników importera i dealera. Czas to powiedzieć głośno – nie uruchomisz procesu, nie licz na zysk.

Każdy projekt, który realizujemy wspólnie z klientem opieramy, jak to w branży moto, na czterech kołach KCSR (Kluczowy Czynnik Sukcesu Rozwoju):

  • Proces ustawiony i ukierunkowany na cele biznesowe klienta – to może być zwiększenie konkretnych KPI lub inne, mierzalne cele ważne w danym momencie dla klienta.
  • Zawiązany Zespół wokół celu – nic się nie wydarzy na poziomie wdrożenia w praktykę, jeśli szefowie w stacji dealerskiej nie będą realizować swojej roli w procesie na równi z regionalnymi opiekunami z organizacji importera oraz trenerami, logistyką projektu itp.
  • Przydzielone i podjęte role w całym procesie – zarówno po stronie Projekt Moto, jak i po stronie klienta oraz uczestników procesu. Wywiązywanie się z roli pozwala koncentrować środki (finansowe i energię ludzi) #tothepoint wzmacniając
  • Wyznaczone miary i wskaźniki monitoringu rezultatów – te wskaźniki są punktem odniesienia, inspiracją do korekt w projekcie i kompasem dla całego Zespołu w drodze#zwinniedocelu. Jeśli cały proces ma przynieść ROI ze szkoleń, miary i wskaźniki powinny wynikać z założeń strategicznych dealera i importera.

Czasami to „nowe”, o które pytają klienci na pierwszych spotkaniach oznacza zmianę sposobu podejścia do realizacji jednego z najważniejszych procesów w organizacji – procesu rozwoju kompetencji ludzi sprawiających, że biznes się opłaca.

Oczywiście mamy też „magiczną różdżkę”, którą widać na zdjęciu, jednak prawdziwa magia i efekt WOW dzieją się na końcu i są udziałem tych, którzy z odwagą weszli w nowy sposób prowadzenia i uczestnictwa w projektach rozwoju kompetencji.

 

Dodaj komentarz

Zamknij menu

Witaj w Projekt Moto!

Dziękujemy, że tu jesteś. O czym chcesz z nami porozmawiać?