Modele finansowania szkoleń w branży moto

Modele finansowania szkoleń w branży moto

Nadchodzi czas tworzenia budżetów i planów na rok 2019. Realizując ROI ze szkoleń musimy zacząć od modelu ich finansowania w branży moto.

Sposób, w jaki importer i dealer finansuje całość działań rozwojowych przekłada się na ROI, bo w obliczeniach znajdą się inne elementy. Dodatkowo inne będą zależności między nimi prowadzące #tothepoint. W szerszej perspektywie każdy z modeli kształtuje relacje między dealerem, a importerem, dodając mocy ROI lub ciągnąc za hamulec ręczny i wprawiając całość procesu w ryzykowny drift.

Małgorzata Werner analizuje dla nas najczęściej stosowane na rynku modele.

Możemy zauważyć 3 MODELE FINANSOWANIA SZKOLEŃ:

  1. MODEL PARTNERSKI – importer i sieć dealerska zarządzają budżetem szkoleniowym zbudowanym ze środków zainwestowanych przez każdą ze stron.
  2. MODEL IMPORTERSKI – importer tworzy i rozlicza budżet, a sieć dealerska korzysta ze szkoleń.
  3. MODEL SAMOFINANSUJĄCY – importer pobiera opłaty od sieci dealerskiej za udział w szkoleniach i w ten sposób tworzy budżet.

Generalnie w każdym modelu ujęte są koszty:

  • Tworzenia merytoryki szkoleń.
  • Realizacji szkoleń lub innych działań rozwojowych.
  • Organizacji szkoleń.

Każdy model finansowania szkoleń determinuje określony zysk ze szkoleń dla importera i dla dealera.

 

Dodaj komentarz

Zamknij menu

Witaj w Projekt Moto!

Dziękujemy, że tu jesteś. O czym chcesz z nami porozmawiać?