Szkolenia produktowe i techniczne – koszt, czy inwestycja?

Szkolenia produktowe i techniczne – koszt, czy inwestycja?

Większość działów HR po stronie importerów nie do końca „umie w szkolenia techniczne”.

Rzeczywistość nasza niezmienna.

W branży moto zespoły odpowiedzialne za transfer wiedzy technicznej i produktowej do sieci dealerskiej często przygotowują szkolenie według następujących kroków:

  • najpierw określ tematy i zarys,
  • potem wybierz prowadzącego,
  • znajdź salę konferencyjną lub pomost wideokonferencyjny, aby przeprowadzić szkolenie.

Najczęściej  decydują się zaangażować eksperta technicznego lub product managera w proces przygotowania, aby upewnić się, że wybór tematu i zagadnień do przekazania (jak i autorytet przekazujący) jest odpowiedni. Ale zazwyczaj ekspert techniczny jest ekspertem od cech produktu lub sposobów działania tego produktu, za to dysponuje mniejszą wiedzą o tym, jak stworzyć efektywne doświadczenie edukacyjne, czyli szkolenie. Ekspertem „od szkoleń” jest HR lub ludzie z Działu Szkoleń. Mimo to, właśnie na barki eksperta technicznego lub product managera jest składana odpowiedzialność za przygotowanie szkolenia, jego przeprowadzenie i za rezultat na etapie wdrożenia..

Z jakiego powodu tak się dzieje? Działa tu silne przekonanie, że w branży moto wiedza produktowa i techniczna przekłada się bezpośrednio na sprzedaż pojazdów, części zamiennych i usług oferowanych przez marki oraz dealera. Szczególnie w przypadku pojazdów użytkowych i ciężarowych, gdzie klienci czasami też się znają na stronie technicznej i oczekują od osób w stacji dealerskiej konkretnych informacji. Czyli temat jest prosty – im lepszy ekspert od techniki i produktu, tym lepsze szkolenie zrobi dla pracowników. Teoretycznie wszystko prowadzi do sukcesu.

Praktyka pokazuje jednak, że tak się nie dzieje, bo o sukces rozumiany jako inkorporowanie wiedzy, kompetencji i postaw raczej trudno. Oczywiście, szkolenia produktowe, czy techniczne, zawsze przyciągają zainteresowanie i zbierają najwyższe noty w ankietach po szkoleniach, nawet jeśli były zwykłym wykładem zza biurka, wspartym „slajdowiskiem”. Dlaczego? Bo udział w nich  nie wymaga od uczestnika wyjścia ze strefy komfortu, aktywnej pracy nad sobą i zmiany. Za to można posłuchać o nowinkach, podreperować ego dzieląc się swoimi opiniami i pogadać z ludźmi podobnymi do nas.

Gdzie tkwi problem?

W Projekt Moto uważamy, że problem ze szkoleniem technicznym/produktowym wynika z braku świadomości po stronie importera/klienta istnienia czegoś takiego jak procesy psychologii edukacyjnej.

Krótko mówiąc – możesz świetnie znać swój produkt i zagadnienia techniczne, ale jeśli:

☑ nie znasz podstawowych zasad,

☑ nie rozumiesz pojęć,

☑ nie rozumiesz sposobu uczenia się ludzi dorosłych,

ryzykujesz prowadzenie kosztownych sesji szkoleniowych, które zasadniczo przebiegają zgodnie z wizją HR lub Działu Szkoleń, za to z niewielkimi namacalnymi rezultatami.

#ROIzeszkoleń nawet nie zbliża się do zauważalnego i policzalnego poziomu. ? Takie szkolenia to generator kosztów.

Klucze do sukcesu.

 1. Kluczem do zapewnienia skutecznego szkolenia technicznego lub produktowego jest zrozumienie, że uczenie się jest procesem rozwojowym – uczestnicy tego procesu przechodzą kolejne etapy poznania, aby opanować dany temat. Każdy etap ma swoją własną charakterystykę. Techniki nauczania i narzędzia oceny statusu kompetencji stosowane na danym etapie są specyficzne i dobrane wyłącznie dla tego etapu.

2. Kluczem do uzyskania jak najlepszego zwrotu ze szkolenia technicznego czy produktowego, jest zrozumienie etapów uczenia się i upewnienie się, że używasz odpowiednich technik nauczania związanych z każdym etapem – tak samo jak w szkoleniach „miękkich”. Ludzie dorośli uczą się w ściśle zdefiniowany sposób, niezależnie od tematu – technika i produkt, czy umiejętności osobiste.

Rekomendacja dla gotowych na zmianę.

Jeśli HR lub kierownik szkoleń w Twojej firmie nie rozumie, jak uczą się ludzie i czego potrzebują od otoczenia, aby skutecznie wdrożyć nową wiedzę w swoje działania, po prostu nie rób szkoleń technicznych/produktowych.

Albo powierz to zadanie ludziom, którzy potrafią obsłużyć kompetencje w procesie w zakresie szkoleń technicznych i produktowych i nie przeszkadzaj im w budowaniu wartości dla Ciebie.

Działając w Zespole:

  • zbudowanym z ekspertów z każdego obszaru,
  • z precyzyjnie zdefiniowanymi celami adresującymi potrzeby uczestników i marki,
  • przy zastosowaniu właściwych narzędzi na każdym poziomie procesu uczenia i transferu wiedzy
  • oraz procesowo i długofalowo

zyskasz pracowników sieci dealerskiej gruntownie przygotowanych do wykorzystania wszystkich mocnych stron i przewag rynkowych Twojej marki.

Dodaj komentarz

Zamknij menu

Witaj w Projekt Moto!

Dziękujemy, że tu jesteś. O czym chcesz z nami porozmawiać?