Właściwie zaplanowany proces – czyli jaki?

Właściwie zaplanowany proces – czyli jaki?

„Zdolność, by uczyć się szybciej niż Twoi konkurenci, może stanowić jedyny element przewagi” – Arie De Geus.

Wiele się dzieje w szkoleniach w każdej marce branży moto. Z badań i doświadczeń #ProjektMoto wynika, że importer jak i dealer, realizując szkolenia dla samochodów osobowych, użytkowych i ciężarowych, stosuje schematy, które nie generują zysku ze szkoleń.

Podczas warsztatów z kadrą zarządczą importera i dealera Małgorzata Cuidadosa zaczyna od prostej analizy sprawdzającej:

  • Czy firma rozwija kompetencje w procesie?
  • Czy firma robi „działanie dla działania”?

Aby aktywności szkoleniowe stały się inwestycją (zamiast kosztem) trzeba porzucić stare nawyki „działania dla działania” i zbudować proces.

Właściwie zaplanowany proces, który realizuje cele biznesowe importera i dealera:

  1. Efektywnie prowadzi #zwinniedocelu wykorzystując szanse.
  2. Trafia #tothepoint w aktualne potrzeby biznesowe organizacji i kompetencyjne pracowników.
  3. Generuje planowany #ROIzeszkoleń na poziomie importera i dealera.
  4. Motywuje ludzi po obu stronach do zaangażowania się, bo widzą realne i mierzalne efekty na każdym kroku.

Dodaj komentarz

Zamknij menu

Witaj w Projekt Moto!

Dziękujemy, że tu jesteś. O czym chcesz z nami porozmawiać?