Właściwy partner w projekcie, to połowa sukcesu

Właściwy partner w projekcie, to połowa sukcesu

Agata Rutkowska opracowała innowacyjne sposoby wsparcia procesu uczenia dla #importer i #dealer poprzez e-learning.  Wiele razy spotkałyśmy się jako Projekt Moto z pytaniem ze strony klientów: „czy to, co mamy w firmie, to jest e-learning?„. Bo często menadżerowie w organizacji mają takie przekonanie, coś jednak nie działa w praktyce i warto sprawdzić, jakie są tego stanu rzeczy przyczyny.  Agata Rutkowska potrafi postawić diagnozę i wypracować skuteczną zmianę.

Małgorzata Werner przygotowała metodologię diagnozowania wskaźnika ROI dla procesu szkoleniowego, by całość oprzeć na konkretnych wskaźnikach finansowych.

Klienci pytają wprost: ” co mam kontrolować, aby policzyć mój zysk ze szkoleń?”. Bo ankieta oceny szkolenia z samymi piątkami nie oznacza, że firma dobrze zainwestowała w działania szkoleniowe. Potrzeba liczb wynikających ze wskaźników biznesowych. Małgorzata Werner umie wskazać obszary, dzięki którym powstanie efekt korzystnej skali.

Małgorzata Cuidadosa Piasecka opracowała narzędzia do diagnozowania i budowania mapy procesu rozwojowego, aby klienci realizowali proces prowadzący do celu, zamiast „działania dla działania”.

Zdarza się, że klienci proszą: „zróbcie nam szkolenie z ….” i tu pada jeden element wyjęty z całości i kontekstu. To pierwszy krok do straty na inwestycji szkoleniowej, bo takie działania generują jedynie chwilowy efekt WOW, zamiast długoterminowych rezultatów. Potrzeba efektu synergii, by działanie dawało wartość. Małgorzata Cuidadosa Piasecka potrafi ułożyć zdarzenia w powiązany ze sobą proces, aby wszyscy zrealizowali swoje cele – biznesowe i osobiste.

 

Dodaj komentarz

Zamknij menu

Witaj w Projekt Moto!

Dziękujemy, że tu jesteś. O czym chcesz z nami porozmawiać?